احوالپرسی به زبان فرانسه

احوالپرسی به زبان فرانسه

احوالپرسی به زبان فرانسه
هر کشوری اتیکت های خاص خود را برای سلام و احواپرسی دارد. احوالپرسی به زبان فرانسه هم راه و رسم هایی دارد که بهتر است قبل از یاد گرفتن اصطلاحات آن ، رفتار های آن هم مورد بررسی قرار بگیرد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد 4 نکته مهم از رفتارهای فرانسوی ها در پرسیدن حال و احوال از یکدیگر را برایتان می آورد:
۱-فرانسوی ها خیلی گرم احوالپرسی نمی کنند.
۲- از “تو” یا “شما” باید به موقع استفاده کنید. Tu / Vous
۳- در ورود به مغازه ها و مراکز خرید باید به فروشنده سلام کنید.
۴- حتما به فرانسه بگویید bonjour و به انگلیسی صحبت نکنید.
حالا وقت آن است اصطلاحات مربوط به احوالپرسی زبان فرانسه French Greeting را یاد بگیرید تا دیگر هم رنگ جماعت شوید.

احوالپرسی به زبان فرانسه

احوالپرسی به زبان فرانسه

سلام کردن به زبان فرانسه
Salut
Bonjour
Bonsoir عصر بخیر
” حالتون چطوره ؟ ” به زبان فرانسه
Comment ca va?
Comment vas-tu? عامیانه
Comment allez vous? رسمی
Ca Va? عامیانه ؟
و در جواب می توانید بگویید:
Ca va bien
Tout va bien.
Je vais tres bien.
اگر زیاد خوب نبودید : je ne vais pas tres bien
بعد همانند زبان فارسی می توانید به راحتی بپرسید ” شما چطور؟ ” Et vous
و بعد از همه اینها وقت خداحافظی میرسد. در احوالپرسی به زبان فرانسه برای گفتن خدانگهدار هم راه های بسیار زیادی وجود دارد.
Au revoir خدانگهدار رسمی
Salut خدانگهدار عامیانه
A plus tard بعدا می بینمت
Bonne chance موفق باشید
Bonne nuit ( شب بخیر البته برای کسی که قصد خوابیدن دارند استفاده می شود )
خوب حالا که کسی را در فرانسه ببینید بدون شک می توانید احوالپرسی در زبان فرانسه را شروع کنید. شاید اوایلش برایتان سخت باشد اما کم کم دیگر جزوی از وجودتان می شود. لازم نیست آنقدر ها هم نگران باشید مردم فرانسه شما را درک می کند و اگر کمی اشتباه کنید آن را به روی شما نمی آورند.

26 Apr 2016