بسته دانلودی ویژه سوالات آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس برای سال 1402

سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

این مجموعه کاملی از نمونه سوالات همه آیتم ها و آیین نامه ها موثر در آزمون مدیران مدارس سال 98 میباشد . شما عزیزان جهت دانلود کردن بانک کاملی از سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس که در مجموع بالغ بر 2400 نمونه سوال و سوال واقعی آزمون های برگزار شده انتصاب مدیران مدارس در سال 97 میباشد را از سایت بانک نمونه سوال دانلود نمایید .

جهت مشاهده اطلاعات کامل و دانلود کردن نمونه سوالات ضمن خدمت انصاب مدیران مدارس روی دکمه زیر کلیک کنید .

دانلود سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران

نمونه سوالات آزمون بدو انتخاب و انتصاب مدیر مدرسه

ویژه آزمون بدو انتخاب و انتصاب مدیر مدرسه در سال 1398 ما بسته ویژه ای را تدارک دیده ایم با عنوان نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس که این مجموعه عملا بانکی کامل برای این آزمون میباشد . البته برای راحتی شما در دانلود این بسته را در دو تیکه منابع آزمون انتصاب مدیران مدارس و بسته دانلودی سوالات آزمون انتصاب مدیران مدارس طبقه بندی کرده ایم تا افرادی که صرفا قصد دانلود سوالات را دارند بتوانند براحتی از این منابع بهره مند شوند.

چند سوال آزمون کارآفرینی و نوآوری از پکیج دوره های اجباری پست مدیریت مدارس در سال 98

مهارت هاي كسب شده يادگيرندگان جزء اصلي كدام يك از فعاليت ها است ؟

نکته مهم در کاربست و استقرار نظام صلاحیت حرفه ای ملی در کشورها کدام است؟

نیاز سنجی به عنوان مهم ترین گام در آموزش فنی و حرفه ای در چند مرحله صورت می گیرد

هدف اصلی از تنظیم سیستم ایران کد چه بوده است

ارتقای توان کار آفرینی طبق سیاست های کلی اشتغال به چه منظور مدنظر است

ارتقای توان کارافرینی طبق سیاست های کلی اشتغال به چه منظور مد نظر قرار میگیرد

اصلاح زمینه های فرهنگی قانونی اجرایی اداری هدف کدامیک از سیاست های زیر می باشد

اصلاح زمینه های فرهنگی قانونی اجرایی اداری هدف کدامیک از سیاستهاست

اصلاح زمینه های فرهنگی قانونی اجرایی اداری هدف کدامیک از سیاستهاست

چند مورد از سوالات چشم انداز سند تحول برای آزمون ضمن خدمت مدیران مدارس

اعتلای منزلت اجتماعی معلمان با اجرای چه تدابیری صورت می پذیرد

اعتلای منزلت اجتماعی معلمان با اجرای چه تدبیری صورت می پذیرد

اعتلای منزلت اجتماعی معلمان با اجرای چه تدبیری صورت می پذیرد

افراد در جامعه ایرانی به ترسیم سند چشم انداز 1404  چه ویژگی هایی هستند

افراد در جامعه ایرانی به ترسیم سند چشم انداز 1404 فاقد چه ویژگی هایی هستند

افراد در جامعه ایرانی به ترسیم سند چشم انداز 1404دارای چه ویژگی هایی نیستند

افراد در جامعه ایرانی به ترسیم سند چشم انداز 1404دارای چه ویژگی هایی هستند

افزایش سهم بخش های تعاونی و خصوصی در تولید ملی از چه طریق صورت میپذیردتعدادی از سوالات سند تحول بنیادین  و سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

چند مورد از سوالات برگزفته از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای آزمون مدیران

تبیین اندیشه دینی سیاسی امام خمینی و مبانی اسلامی و ولایت فقیه در چه مقاطعی باید صورت گیرد

تحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دانش اموز به چه هدفی صورت میگیرد

تحول در نظام ا.پ در جهت رسیدن به کدامیک از گزینه های زیر است

تحول در نظام ا.پ کشور مبتنی برچیست

تحول در نظام آموزش و پرورش در جهت رسیدن به کدامیک از گزینه های زیر است

تحول در نظام آموزش و پرورش کشور مبتنی برچیست

ترویج فرهنگ کارتولید و کارافرینی با بهره گیری از چه ساختاری باید صورت گیرد

ترويج فرهنگ كار ، توليد و كارآفريني با بهره گيري از چه ساختاري بايد صورت گيرد ؟

توانمند سازی جمعیت در سن کاربه هدف ایجاد اشتغال موثر و مولد درچه شرایطی صورت میگیرد

توانمند سازی جمعیت در سن کاربه هدف ایجاد اشتغال موثر و مولد درچه شرایطی صورت میگیرد

توانمند سازی و ارتقا بهره وری نیروی کار در چه صورتی رخ می دهد

در سياست هاي كلي در سال هاي اخير به كداميك از گزينه ها توجه شده است ؟

درسیاست های ایجاد تحول در نظام ا.پ کشور ارتقا چه حوزه هایی از دانش اموز مد نظر است

سند تحول بنیادین ا.پ مبنای کدامیک از برنامه ها و اسناد زیر است

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تایید کدام گروه رسیده است

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنای کدامیک از برنامه ها و اسناد زیر است

سند تحول بنیادین به تصویب کدام نهاد رسیده است

سیاست کلی جمعیت تاکید بر چگونگی سبک زندگی دارد

سوالات ضمن خدمت برنامه درس ملی

تعدادی از سوالات ضمن خدمت برنامه درس ملی برای آزمون ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

محتوی برنامه درس ملی باید بر چه اصولی منطبق باشد

محتوی برنامه درسی باید برچه اصولی منطبق باشد

مهمترین جهت گیری ساحت تربیت اقتصادی د حرفه ای

مهمترین جهت گیری ساخت تربیت اقتصادی و حرفه ای چیست

نظام ارزیابی و سنجش صلاحیت معلمان مبتنی بر چه شاخصی میباشد

نظام ارزيابي و سنجش صلاحيت هاي معلمان مبتني بر چه شاخصي نمي باشد ؟

هدایت و تقویت و توسعه و نواوری در دسته بندی کدام حوزه از سیاست قرار میگرد

هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی و ارزی با چه هدفی صورت میگیرد

معیارهای سازمان دهی محتوا چه می باشد ؟

در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي چه مولفه اي اساس ياددهي  يادگيري است ؟

کدام یک از موارد زیر ناظر به هدف "تسهیل سنجش و ارزشیابی "اهداف اصلی است

کدامیک از گزینه های زیر جزء معیارهای سازماندهی محتوا نمی باشد

کدام گزینه از الزامات اساسی و تحولي زیرنظام راهبری تربیتی و مدیریتی محسوب می شود

دبیرخانه راهبری تخصصی متشکل از چه افرادی است

اجرای چه نوع برنامه هایی جهت تربیت مربیان مورد تأیید است

كدام گزينه به مجموعه اي هماهنگ از رسانه هاي آموزشي اطلاق مي شود

سوالات ضمن خدمت سنجش و ارزشیابی برای آزمون مدیریت مدارس

بخشی دیگر از سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس و سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین  و سوالات ضمن خدمت سنجش و ارزشیابی

کدام گزینه از الزامات اساسی و تحولي زیرنظام راهبری تربیتی و مدیریتی محسوب می شود

کاهش اضطراب در ارزشیابی، از اهداف کدام یک از اجزاء بسته آموزشی است

در اجرای برنامه درسی ملی کدام یک از موارد زیر الزامی نمی باشد

کدامیک از دلایل زیر سبب معتبر بودن کتاب همراه هنرجو می باشد

کدامیک از گزینه ها از مزایای روش تدریس پروژه برای معلمان محسوب نمی شود؟

در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی رعایت کدام یک از گزینه های زیر الزامی نمی باشد

نتیجه آموزش ها به صورت کیفی باید چه ویژگی داشته باشد  

در نظام آموزشی 6-3-3 رویکرد برنامه درسی به چه صورتی تغییر کرد

در كتاب هاي درسي جديد مبناي تأليف چه مي باشد

.................، "تلاشی موقت است که برای تولید یک محصول منحصر به فرد انجام می شود"

كدام گزينه به مجموعه اي هماهنگ از رسانه هاي آموزشي اطلاق مي شود

در کدام دوره آموزش کار و فناوری محتوا به صورت گروه بندی شده ارائه می شود

شایستگی های حوزه تربيت و يادگيري کار و فناوری در آموزش عمومی به چه صورت می باشد

بخش هایی از نمونه سوالات آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری برای آزمون مدیران مدارس سال 98

مدت عضویت اعضاء اصلی و علی البدل هیأت های بدوی و تجدید نظر چند سال است؟ ( ماده 2 قانون ) 
اصلی سه سال ـ علی البدل یک سال 
هر دو 5 سال 
هردو 3 سال 
هیچ کدام

2- کدام یک از مقامات زیر حق اعمال مجازات کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمندان متخلف زیر مجموعه خود را دارد ؟
( ماده 12 قانون ) 

مدیر کل
روسای ادارات
معاون وزیر
استانداران

3- کسی که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف می شود 
سرقت
تصرف عدوانی
مزاحمت
ممانعت از حق

4- اگر آراء قطعی هیأت ها به دلایلی نقض یا ابطال گردد پرونده متهم در کدام هیأت مجدداً مورد رسیدگی و صدور رأی قرارمی گیرد ؟ ( مستنبط از تبصره 1 ماده 4 دستورالعمل هیأت عالی نظارت )

هیأت عالی نظارت 

هیأت مرکزی گزینش

هیأت هم عرض حسب مورد بدوی یا تجدید نظر 
گزینه الف و ب صحیح است

5- کدام گزینه در خصوص امور حقوقی و کیفری صحیح می باشد؟ 
شکواییه –مشتکی عنه ، مربوط به امور حقوقی 
خواهان و خوانده، مربوط به امور کیفری
خواهان و خوانده مربوط به امور حقوقی 
خواهان و مشتکی عنه مربوط به امور کیفری

6- هیأت ها به تخلفات کدام دسته از کارمندان زیر می توانند رسیدگی نمایند؟( تبصره ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری) 
رسمی ـ ثابت ـ قراردادی 
قراردادی ـ پیمانی ـ دایم 
آزمایشی ـ رسمی ـ قراردادی 
گزینه الف و ب

7- اگر دبیر یا آموزگار یا هنر آموز و یا هر کسی که وظیفه تدریس را به عهده دارد و یا مدیر و دیگر عوامل اجرایی مرتبط با ثبت و ضبط نمرات مدارس ، نمره واقعی دانش آموز را برای او منظور نکند مرتکب کدام تخلف اداری شده است ؟ ( بند28 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

نقض مقررات مربوطه 
دادن نمره بر خلاف ضوابط 
اعمال غرض 
تبعیض

8-هرعمل یا ترک عمل که مغایر با شئونات شغلی یا اداری مستخدم دولت است 
ایجاد نارضایتی در ارباب ورجوع 
ایراد تهمت وافترا
رفتار خلاف شئون شغلی واداری 
تسامح در حفظ اموال

9- آراء قطعی هیأت از چه زمانی لازم الاجراء است ؟ ( ماده 4 قانون ) 
از تاریخ صدور 
از تاریخ ابلاغ 
از تاریخ تشکیل پرونده 
هیچ کدام

10- .......... کارمندی است که به علت ارتکاب یک یا چند تخلف اداری ، پرونده وی در هیأت مطرح و در جریان رسیدگی باشد. ( ماده 5 دستور العمل هیأت عالی نظارت ) 
محکوم علیه 
مجرم 
متهم
متخلف

11-رسیدگی به اتهام کدام یک از کارمندان زیر در صلاحیت هیأت بدوی مرکز می باشد؟ 
مدیر کل
مدیر هسته گزینش
معاونین مدیر کل
مدیر ارزیابی /حراست

12-صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با کدام مرجع زیر است؟(ماده 4 قانون ) 
کارگزینی اداره کل 
شورای حل اختلاف دادگستری 
هیأت بدوی 
دایره حقوقی

13-کارمندی که بیش از دو ماه غیبت غیر موجه متوالی یا چهار ماه متناوب غیبت غیر موجه داشته و به محل کار خود حضور نیابد مستحق کدام مجازات اداری است ؟ ( بند ی ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و بر اساس رویه مشابه عملی هیأت های بدوی ) 
بازخرید خدمت 
بازنشستگی اجباری 
اخراج 
انفصال دائم

14-استفاده نکردن از گروه تحقیق ، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی و صدور رأی ..... (تبصره ماده 14 آیین نامهاجرایی قانون ) 
می باشد
نمی باشد
نظر هیأت عالی نظارت لازم الاتباع است 
به تشخیص مدیر کل عمل می شود

15-تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون به عهده کدام مرجع است ؟ ( ماده20 آیین نامه اجرایی قانون) 
کارگزینی دستگاه مربوطه 
هیأت رسیدگی کننده 
بازرسی 
حراست

16-تصاحب نامشروع و غیر قانونی مال متعلق به دولت توسط ماموریکه حسب وظیفه قانونی آن مال به او سپرده شده است 
اختلاس
اخاذی
رشوه
ارتشاء

17-غیبت غیر موجه علاوه بر مجازات اداری توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دارای 2 اثر تبعی است که توسط اداره متبوع کارمند اعمال می شود عبارتند از : ( اقدام کارگزینی پس از اعمال مجازات هیأت در خصوص غیبت غیر موجه ) 
عدم پرداخت حقوق ایام غیبت 
عدم احتساب سوابق ایام غیبت توسط کارگزینی ادارات اعمال می شود 
تنزل رتبه شغلی 
گزینه الف و ب صحیح است

18-در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری هیأت چه تکلیفی دارد ؟ ( تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون ) 
هیأت موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند 
هیأت تکلیفی ندارد 
هیأت مراتب را از دفتر هماهنگی استعلام نظر به عمل می آورد 
گزینه های الف و ج صحیح است

19-کدام یک از موارد زیر جزء تخلفات اداری محسوب می شود؟ 
دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط 
سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری
رعایت نکردن حجاب اسلامی 
هر سه مورد

20-بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در مواد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت ها یا صدور آرای غیر قطعی ( قابل تجدید نظر ) از سوی هیأت های بدوی و نیز در موارد نقض آراء قطعی در دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت .......
( ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون) 

صحیح است 
مجوزی ندارد 
پس از تجویز دفتر هماهنگی وزارت متبوع مورد اشکال است 
با نظر هیأت عالی نظارت صحیح است

5 Jul 2022