فایل های دانلودی

دانلود ها

 

تست 1

Free
اقدام پژوهی آموزگار چهارم ابتدایی

اقدام پژوهی تقویت املا دانش آموزان اقدام پژوهی تقویت املا دانش آموزان تدوین شده برای آموزگار ابتدایی باموضوع چگونه توانستم…

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روشهای خلاق املا نویسی دانش آموزان کلاسم را تقویت کنم

100,000 RIAL