کلاس های خصوصی و فشرده زبان فرانسه

کلاس های خصوصی و فشرده زبان فرانسه

کلاس های خصوصی و فشرده زبان فرانسه

امروزه برگزاری کلاس های خصوصی و جمعی آموزش زبان فرانسه در اکثر موسسات زبان در سراسر کشور متداول است. نحوه برنامه ریزی و اجرای کلاس ها در وجه تمایز اصلی این مجموعه با دیگر فعالان در زمینه آموزش زبان های خارجیست. با فرض اینکه شما هیچگونه آشنایی با زبان فرانسوی نداشته باشید تنها با گذراندن پنج ترم می توانید جهت شرکت در هر یک از آزمون های زبان در سفارت فرانسه ثبت نام کنید. کلاس های آموزش زبان فرانسوی در موسسه برگزیدگان ملک پور تنها بصورت فشرده به دو حالت خصوصی و جمعی (که طبق استاندارد های تعریف شده در تعداد زبان آموزان در کلاس های جمعی از شش نفر بیشتر نمی شود) برگزار می شود. شایان ذکر است که تعداد جلسات هر ترم در بازه ای مشخص بنا به نیاز زبان آموز و نظر اساتید قابل تغییر می باشد تا بهترین سطح آمادگی و در پی آن بهترین نتیجه در آزمون حاصل شود. ناگفته نماند که هم اکنون اکثر مراکز آموزش عالی کشورهای هدف سطح B2 را، که به عقیده برخی کارشناسان معادل IELTS پنج الی شش می باشد، هنگام پذیرش مطالبه می نمایند که در صورت قبولی شما در ترم های تعریف شده در ، موفقیت شما در آزمون های سفارت تضمین شده است. پس از پایه گذاری چهارچوب مرجع مشترک زبان های اروپایی (CECR) در اواخر قرن بیستم، تحولی اساسی در روش های (Méthode) آموزش زبان به کسانی که زبان مادری دیگری دارند بوجود آمد. در نتیجه کتاب هایی که امروزه در یاددهی و یادگیری زبان های اروپایی از آنها استفاده می شود  نتیجه سال ها تلاش متخصصین فن آموزش است. در گذر این سالها و با روی کار آمدن نظریات جدید در علم آموزش، روش ها و کتاب های آموزش زبان دستخوش تغییرات فراوانی در جهت تسهیل امر یادگیری شده اند. با این وجود هیچ روش (Méthode) و کتابی به خودی خود برای آموزش یک زبان، کامل و کافی نیست و اینجاست که تفاوت اصلی میان آموزشگاه ها در بحث برنامه ریزی و اجرای کلاسها با بهره گیری از مواد کمک آموزشی نمایان میشود. اساتید با استفاده از جدیدترین و به روز ترین روش ها و کتاب های آموزش زبان فرانسه (LE NOUVEAU TAXI!  و  ALTER EGO+) و در کنار آن فیلم های آموزشی، داستان های کوتاه و ارزشیابی مستمر شما دانشجویان گرامی را تا رسیدن به سطح آمادگی مورد نظرتان راهنمایی و همراهی می نمایند. یکی از اشتباهات رایج در موسسات تاکید بر مکالمه در همان ابتدای کار بدون فراهم سازی پیش نیازهای لازم است. در کلاس های زبان فرانسه با الهام از آنچه آقای دکتر ملک پور در آموزش زبان انگلیسی پایه گذاری نموده اند، ابتدا با تمرکز بر شنیدار، گوش زبان آموز با زبان جدید آشنا میشود و ساختارها در ذهن وی نقش میبندد، سپس هر چهار مهارت گفتار، شنیدار، خواندن و نوشتن (PARLER, ECOUTE, LIRE, ECRIRE) به موازات هم آموزش داده می شود. نکته دیگری که در این شیوه از اهمیت ویژه ای برخوردار است هدایت زبان آموز از وابستگی کامل به استاد بسوی استقلال در یادگیری می باشد. شایان ذکر است که تمامی این مراحل تنها با تلاش و کوشش شما دانشجویان محترم محقق میشود. از نظر مواد آموزشی با توجه به محدودیت هایی که در تامین کتاب، نرم افزار و … در کشور عزیزمان با آن روبرو هستیم، تفاوت عمده ای میان متود و مواد آموزشی مورد استفاده در موسسات مختلف وجود ندارد و اینجاست که تمایز اصلی میان آموزشگاه ها در بحث برنامه ریزی و اجرای کلاسها با بهره گیری از مواد کمک آموزشی نمایان میشود. با استفاده از جدیدترین و به روز ترین روش ها و کتاب های آموزش زبان فرانسه و در کنار آن فیلم های آموزشی، داستان های کوتاه و ارزشیابی مستمر شما دانشجویان گرامی را تا رسیدن به سطح آمادگی مورد نظرتان راهنمایی و همراهی می نمایند. از مهمترین ویژگی های آموزش زبان فرانسه در یادگیری حداکثری در حداقل زمان ممکن و اجتناب از روند فرسایشی دیگر موسسات است به گونه ای که پس از یک ترم زبان آموز توانایی مکالمه ابتدایی و احراز مدرک A1 را خواهد داشت. یکی دیگر از تفاوت های برنامه ریزی آموزشی در با سایر موسسات در ساعات آموزش تعریف شده برای هر ترم است که با کاهش ساعات به حداقل ممکن با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی در هر ترم و استفاده بیشینه از حداقل زمان و در نتیجه کاهش هزینه کل کلاس ها در مجموع ترم ها برای زبان آموزان گرامی سعی شده است رضایت خاطر شما گرامیان جلب شود.

26 Apr 2016