خصوصیات زبان فرانسه

خصوصیات زبان فرانسه

خصوصیات زبان فرانسه

می توان هر زبان را با تفاوت های آن شناخت. زبان فرانسه هم از نظر وجود این تفاوت ها بسیار منحصر به فرد است. اما اگر دوست دارید برخی خصوصیات زبان فرانسه را بدانید می توایند این مطلب آموزشگاه زبان ایران آکسفورد را تا انتها بخوانید.

خصوصیات زبان فرانسه

خصوصیات زبان فرانسه

آواشناسی

از نظر تلفظ و یا صدا های موجود در زبان فرانسه می توان یکی از خصوصیات زبان فرانسه را که بسیار برای مردم جهان شناخته شده است تلفظ صدای R است. صدایی شبیه به صدای ” ق” یا ” خ ” در فارسی را باید به جای صدای R تلفظ کنید. نوع خاص تلفظ حروف صدادار در زبان فرانسه هم باعث شده بسیاری این زبان را بسیار دوست داشته باشند.

نوشتن در زبان فرانسه

برای نوشتن از الفبای Roman استفاده می شود. نوشتن در زبان فرانسه که برخی اوقات چندین حرف بی صدا در یک کلمه وجود دارند باعث می شود که نتوان از نوشتار یک کلمه به خوبی به تلفظ آن پی برد. به عنوان مثال معمولا حروف بی صدایی که در آخر کلمات می آیند معمولا تلفظ نمی شوند. اگرچه باید بدانید که دیکته کلمات در زبان فرانسه به تلفظ آنها نزدیک تر از زبان انگلیسی است.

یکی دیگر از خصوصیات زبان فرانسه داشتن جنسیت برای کلمات است. یعنی همه کلمات ، نام افراد ، مکان ها و اشیا به دو گروه مونث و مذکر تقسیم بندی می شوند. حرف LE برای مذکر ها یا Masculine حرف La برای مونث ها یا Femnine ها استفاده می شود.

یکی دیگر از خصوصیات زبان فرانسه پرستیژ این زبان است. در بسیاری از کشور ها حتی انگلیس و آمریکا زبان فرانسه به عنوان زبانی با کلاس شناخته می شود.

یادگیری زبان فرانسه باید توسط اساتید مجرب زبان فرانسه باشد تا شما بتوانید تمام خصوصیات زبان فرانسه را به خوبی بشناسید. باری این کار تنها با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.

26 Apr 2016