سوالات آزمون ضمن خدمت فعالیت های اردویی

سوالات ضمن خدمت فعالیت های اردویی

سوالات برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی به اطلاع فراگیران محترم دوره برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی که به دلیل اختلالات پیش آماده؛ موفق به شرکت در آزمون دوم نشده اند می رساند، آزمون مجدد در روزهای ۱۷ و ۱۹ اسفند ساعت ۱۲ الی ۲۴ برگزار می گردد. فراگیران محترم دوره برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های #اردویی تمامی آزمون ها برای فراگیرانی که در آزمون ها شرکت نکردند در روز 24 اسفند از ساعت 12 الی 24 فعال خواهد شد. نحوه محاسبه نمره فعالیت های اردویی آزمون اول و دوم : (درصد کسب شده × 5/5) آزمون نهایی : (درصد کسب شده × 7) پرسش و پاسخ 2 نمره به اطلاع فراگیران دوره های پایه #یازدهم در رشته های #فارسی #انگلیسی #نگارش #فارسی #علوم #عربی #زیست #منطق می رساند تکرار آزمون ها در امروز سه شنبه 24 بهمن ماه برگزار خواهد شد. فراگیرانی که در هر یک از آزمونهای ذکر شده نمره قبولی کسب نکرده اند، می توانند در آزمون تکرار شرکت نمایند. 

9 Jul 2022